Informació Lliga F7 2016-17

 

Futbolers!!

 

A continuació us detallem la informació sol·licitada sobre la lliga de F7 2017-2018:


Tenim una lliga d'entre setmana (amb 3 divisions) i una dels dissabtes a la tarda.

En cas d'estar interessats en la de entresemana, els equips nous entraríeu en 3ª Divisió, i en la dels dissabtes solament hi ha 1 grup (en principi).


El dia de joc en la lliga d'entre setmana seria en funció de les preferències que hàgiu marcat en la inscripció que adjuntem. Sempre es juga en les 3 primeres opcions, ja que segur que una de les 3 coincideix amb una dels 3 del rival.


La lliga tindrà una durada de mínima 28 partits, d'octubre a juny.


Fem vídeos, entrevistes, resum de la jornada, consells,.. al nostre Facebook.


El preu és per equip, independentment del nombre de fitxes que tingueu i inclou 2 pilotes de regal per disputar els partits. Hi ha diverses tarifes possibles en funció del període d'inscripció i del període de pagament:

Tarifes per equips que RENOVEN:

 

 IMPORT: 1600€ (per a equips inscrits abans del 1/08/2017):

-          300€ - Abans de l’1/08/2017 (S’inclouen 50€ com a fiança).

-          500€ - Abans del 20/09/2017

-          500€ - Abans del 20/10/2017

-          300€ - Abans de l’1/12/2017

En cas d’incomplir amb els terminis de pagament establerts, el preu final serà de 1850€.

 

IMPORT: 1700€ (per a equips inscrits abans del 20/09/2017):

-          800€ - Abans del 20/09/2017 (S’inclouen 50€ com a fiança).

-          450€ - Abans del 20/10/2017

-          450€ - Abans de l’1/12/2017

En cas d’incomplir amb els terminis de pagament establerts, el preu final serà de 1850€.

 

 

Tarifes per equips NOUS:

 

 IMPORT: 1650€ (per a equips inscrits abans del 1/08/2017):

-          350€ - Abans de l’1/08/2017 (S’inclouen 50€ com a fiança).

-          500€ - Abans del 20/09/2017

-          500€ - Abans del 20/10/2017

-          300€ - Abans de l’1/12/2017

En cas d’incomplir amb els terminis de pagament establerts, el preu final serà de 1850€.

 

IMPORT: 1750€ (per a equips inscrits abans del 20/09/2017):

-          875€ - Abans del 20/09/2017 (S’inclouen 50€ com a fiança).

-          875€ - Abans del 20/10/2017

En cas d’incomplir amb els terminis de pagament establerts, el preu final serà de 1900€.

 

IMPORT: 1900€ (per a equips inscrits després del 20/09/2017):

-          800€ - Abans del 13/10/2017 (S’inclouen 50€ com a fiança).

-          550€ - Abans del 20/11/2017

-          550€ - Abans del 20/12/2017

En cas d’incomplir amb els terminis de pagament establerts, el preu final serà de 2100€.

 

 Per als millors hi haurà trofeus, descomptes i regals.

PER RESERVAR PLAÇA HAN DE CONTESTAR A AQUEST CORREU SOL·LICITANT LA RESERVA.

Qualsevol dubte que us sorgeixi, comenteu-me-la sense problema.


Gràcies

www.f7santboi.com

93 630 28 38

 

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Informació prèvia sobre el calendari i el desenvolupament

L’organització assignarà el calendari tancat per a tots els equips inscrits en el campionat, i es reservarà el dret de modificacions segons necessitats. L’organització es reserva el dret a no iniciar el campionat per falta de equips. Obligatori disponibilitat a jugar de dilluns a divendres de 20:00 a 00:00. O dissabtes de 16h a 20h.

 

LOPD

La persona inscrita autoritza a l’empresa LLOPGESTIO SL el tractament de les dades personals subministrades voluntàriament a través del present document i l'actualització de les mateixes. Així mateix, accepta que les dades personals referides siguin cedides, exclusivament, a aquelles persones o entitats que consideri l'entitat prenedora i que compleixin amb la seva finalitat. Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats distintes per a les quals han estat autoritzades. L'Estadi Constantí Miranda assumeix l'adopció de les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per a protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal.

DIFUSIÓ AUDIOVISUAL

La persona inscrita autoritza a l’empresa LLOPGESTIO SL SL, per la obtenció, reproducció i publicació per qualsevol mitjà o suport de la imatge de cada un dels participants, tant individualment com col·lectivament sense cap contraprestació econòmica.

NORMATIVA D'INSCRIPCIÓ

Els inscrits estaran regulats per la normativa d’ús de les instal·lacionsaixí com per la normativa del campionat que tenen a la seva disposició per consultar en qualsevol moment. Qualsevol pagament a compte de la inscripció es considera l’adquisició dels drets de participació en la lliga de futbol 7 que va de l’octubre d’enguany al juny de l’any vinent i també implica l’acceptació de les normatives esmentades anteriorment. El període per l’aplicació de les previsions establertes en la Llei de defensa dels Consumidors s’entén computat des de que el client efectua el primer pagament, i només podrà ser retornat en el cas que sigui reclamat en un termini màxim dels 7 dies següents a la data en que s’ha fet efectiupassats aquests dies no es farà cap devolució. Cal tenir en compte que els pagaments pendents posteriors no suposaran el naixement de nous drets de devolució.

Sense perjudici de l'anterior i per el cas que l'equip deixès de disputar la lliga en la qual està inscrit per qualsevol causa no imputable a Rugby Sant Boi SL, està obligat a pagar, en concepte dels perjudicis soferts per la organització, la totalitat de l'import que quedès per pagar fins a  arribar al preu total del campionat

Així mateix, la comissió de les infraccions qualificades com a greus i/o molt greus en el règim disciplinari també comportarà l'exigència de la totalitat de l'import contractat en compensació dels danys i perjudicis soferts per LLOPGESTIO SL SL, sense perjudici que també comporti a la imposició d'una altra sanció.

L'incompliment dels pagaments i/o dels seus terminis acordats , podrà comportar la supressió de qualsevol descompte o bonificació aplicat, així com el compliment del que estableix el Reglament de Disciplina per aquesta casuística

LLOPGESTIO SLi SL, es reserva el dret a poder reclamar elpagament i/o els imports adeudats dels Campionats que organitza per la via que s'estimi mes oportuna, inclús la via judicial. 

Es posa a la disposició del client els reglaments de règim disciplinari i de règim de competició, manifestant haver llegit i acceptat.

ImprimeixCorreu

Copyright © 2017 F7 Santboi. Tots els drets reservats.
Designed by Valgo.es